راه اندازی کانال تلگرام تکسرام
  راه اندازی کانال تلگرام تکسرام                     Telegram.me/TakceramTile      
شرکت تولیدی کاشی تکسرام به عنوان واحد نمونه استاندارد در سطح استان اصفهان در سال ۹۳ برگزیده شد    
برند پایدار
شرکت تولیدی کاشی تکسرام در سال ۱۳۹۴ موفق به دریافت لوح برند پایدار شد 
نمایشگاه تهران  ۱۳۹۳
نمایشگاه تهران  ۱۳۹۳
کارآفرین برتر
شرکت تولیدی کاشی تکسرام در سال ۱۳۹۲ موفق به دریافت لوح کارآفرین برتر شد 
برند برتر
شرکت تولیدی کاشی تکسرام در سال ۱۳۹۲ موفق به دریافت لوح برند برتر در نهمین جشنواره ی قهرمان صنعت شد .